Športni klub Sibor ob organizira mednarodno tekmovanje v počastitev obletnice klube. Zaradi sprememb datumov mednarodnih tekmovanje je turnir Sibor Open prestavljen na 7. 10. 2017. V prilogi drugo in popolno vabilo na tekmovanje

Sports club SIBOR is organizing an international competition to celebrate the anniversary of the clubs. Due to changes of dates of international tournaments, the organiser decided to change the date of the tournament to 7th October 2017. The second (full) invitation to the competition is in the attachment.