JJEU GA 16.10.2021 NEW BOARDČatež ob Savi, 16.10.2021. V soboto je v Čatežu ob Savi potekala redna letna skupščina Evropske ju-jitsu zveze, ki je bila tokrat tudi volilna. Redne volitve upravnega odbora bi sicer morali izvesti v letu 2020, vendar je mednarodna ju-jitsu zveza (JJIF) zaradi epidemije koronavirusa podaljšala mandat upravnim odborom za eno leto. 19 delegatov z volilno pravico in 5 opazovalcev je soglasno podelilo drugi mandat za vodenje upravnega odbora JJEU Robertu Percu, sicer predsedniku Ju-jitsu zveze Slovenije (v evropski zvezi je 38 članic, od tega ima v letu 2021 29 članic volilno pravico). V upravnem odboru sta prav tako ostala generalni sekreta Rick Frowyn (NED) in prvi podpredsednik Michael Korn (GER). Na podpredsedniški mesti sta bila na novo izvoljena še Didier Menu (FRA) in Anastasios Poulikidis (GRE).

Za predsednika sta sicer kandidirala dva kandidata, vendar je Igor Lanzoni iz Italije pred začetkom volitev izjavil, da odstopa od kandidature.

Novo izvoljeni stari predsednik je med temeljne smernice delovanja evropske zveze poudaril zagotavljanje kvalitetnih tekmovanja najvišjega ranga, nadaljevanje projektov usposabljanja strokovnih kadrov (predvsem v okviru sodniške organizacije ter nadaljevanje ekspertnih tehničnih srečanj – prvo je bilo 2017 v Sloveniji, drugo 2019 na Švedskem), nadaljevanje transparentnega poslovanja in tekoče komunikacije s članicami. Med poudarki mandatnega obdobja so bili navedeni projekti mednarodne zveze, povezani z varnostjo športnikov in okoljskimi projekti. V skladu s podpisanim memorandumom o sodelovanju bo evropska zveza nadaljevala aktivnosti, povezane s promocijo fair-playa.

Upravni odbor se bo v polni sestavi sestal v začetku novembra v Abu Dhabiju, kjer bodo sprejeli načrt dela za mandatno obdobje ter potrdili delovna telesa in komisije. Temeljna izhodišča delovanja evropske zveze so bila sicer začrtana že z Resolucijo o viziji, poslanstvu in ciljih JJEU v obdobju 2017 – 2024, ki je bila sprejete na generalni skupščini v Banja Luki junija 2017.

V uvodu so zbrane delegate in goste pozdravili predsednik JJIF, g. Panagiotis Theodoropoulos (GRE), predstavnik lokalne skupnosti, podžupan občine Brežice, g. Bogdan Palovšnik in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g. Bogdan Gabrovec.

Volilne skupščine se je udeležil tudi generalni direktor JJIF, g. Joachim Thumfart, ki je delegatom predstavil zadnje predloge tehničnih sprememb in aktivnosti pred srečanjem regionalnih predstavnikov mednarodne zveze 24.10.2021 ter volilnega kongresa JJIF, ki bo 5. novembra v Abu Dhabiju, med Svetovnim prvenstvom v ju-jitsu. Na volilnem kongresu bodo delegati iz petih kontinentov izvolili novega predsednika in člane upravnega odbora ter verificirali mandate predsednikom kontinentalnih zvez, ki po statutu po funkciji postanejo podpredsedniki mednarodne zveze.

Na fotografiji (od leve): Didier Menu, Michael Korn, predsednik mednarodne zveze Panagiotis Theodoropoulos, predsednik evropske zveze Robert Perc, Rick Frowyn in Anastasios Poulikidis.