jjzs logoČLANICAM!

Obveščamo, da med 1. In 20. decembrom teče rok za podaljšanje registracij tekmovalcev in tekmovalk. Registracija se opravi tako, da članica na JJZS na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pošlje podatke o tekmovalcih, katere želi registrirati. Zahtevek za podaljšanje registracije se vloži v času med 1. in 20. decembrom za prihodnje leto.

Med 1. in 20. decembrom teče tudi zimski prestopni rok za prestope v drug klub oziroma društvo.

V 7. členu Pravilnika so našteti podatki, potrebno za ustrezno in pravočasno registracijo. Prosimo, da registracijske podatke pošljete do 20. decembra na priloženem obrazcu.

Hkrati opozarjamo na 32. člen Zakona o športu (ZŠpo-1), ki določa, da se športnik registrira, če je:
- star najmanj 12 let,
- je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in
- ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

To pomeni, da mora »registrirani« tekmovalec pri zvezi imeti v letu vsaj eno tekmovanje, da ga vpišemo v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki je dostopna tudi lokalnim skupnostim (podatki o registriranih športnikih se dopolnjuje po vsakem tekmovanju).

Ažurirano 18.12.2021 - popravek e-poštnega naslova!