Priimek / ime Stopnja
Jazbec Martin Svetovni A sodnik
Preskar Stane Svetovni A sodnik
Kelc Karli Svetovni A sodnik
Perc Robert * Svetovni A sodnik
Gaber Marko Svetovni A sodnik
Stergar Tadej Svetovni B sodnik
Bižal Sergej
Svetovni B sodnik
Šrok Franc Kontinentalni A sodnik
Saje Ognjen Kontinentalni A sodnik
Ermenc Ivo Kontinentalni A sodnik
Novak Grega Kontinentalni B sodnik
Gričar Vitja Kontinentalni B sodnik
Dejan Kink Kontinentalni B sodnik
David Štraus Kontinentalni B sodnik
Denis Kurbus Kontinentalni B sodnik
Toplak Gorazd Nacionalni sodnik
Grubenšek Miran Nacionalni sodnik
Lezjak Vitko Nacionalni sodnik
Pogelšek Svitoslav Nacionalni sodnik
Kovač Franc Nacionalni sodnik
Hrastnik Martin Nacionalni sodnik
Jovanović Rado Nacionalni sodnik
Vujčić Darko Nacionalni sodnik
Gostojič Miloš
Nacionalni sodnik
Milutinović Dragan
Nacionalni sodnik
Borko Milan
Nacionalni sodnik
Škufca Uroš
Nacionalni sodnik
Plevel Gašper
Nacionalni sodnik
Žerjav Damjan Nacionalni sodnik
Žerjav Matej Nacionalni sodnik
Pšeničnik Peter Nacionalni sodnik
Bučan Uroš
Nacionalni sodnik
Telalović Mehmed Nacionalni sodnik
Radovančević Mišo Nacionalni sodnik
Nemec Rajko
Nacionalni sodnik
Cešek Andrej
Nacionalni sodnik
Ambrožič Anton
Sodnik pripravnik

* licenca v mirovanju zaradi funkcije v JJEU/JJIF