ČLANICAM!

Spoštovani!

V prilogi dokument minstrstva za izobraževanje, znanost in šport., ki se nanaša na aktualne Covid-19 ukrepe na področju športa ter posledičnih omejitev pri izvajanju športnih programov.