VPIS V RAZVID

Trenerji starih programov strokovne usposobljenosti stopnje 2 in 3 se morajo vpisati v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu (58. člen ZŠpo-1). Po 92. členu ZŠpo-1 namreč strokovna usposobljenost stare 2. stopnje ustreza novi 1. stopnji; stara 3. stopnja pa novi 2. stopnji. Nekateri klubi so te vpise že opravili.  

 

Povezava do obrazcev in navodil:

https://www.gov.si/teme/strokovno-izobrazeni-in-usposobljeni-delavci-v-sportu/

ali direktna povezava do točke e-vem (potrebujete digitalno potrdilo)

https://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/13191/dovoljenje/13104/prikaziDovoljenje/

Obvezna priloga je za diplomante FŠ kopija diplome, za trenerje pa kopija diplome o strokovni usposobljenosti.

Iz razvida bodo lokalne skupnosti in drugi upravičenci črpali podatke o strokovno usposobljenem kadru, zato je vpis iz tega naslova nujen. Predlagamo, da ne odlašate ampak to opravite čimprej.