-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 28. november 2014 13.30 je Miha Šimnovec <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> napisal/-a:

Spoštovani!

V športni redakciji Dela pripravljamo obširno temo pred volilno skupščino Olimpijskega komiteja Slovenije, zato na vsako od članic z volilno pravico naslavljamo preprosto vprašanje:

Koga nameravate podpreti na glasovanju za novega predsednika OKS?

Če zveza še nima oblikovanega stališča, prosimo za osebno mnenje njenega predsednika oz. predstavnika. Potrebujemo le ime in priimek, niti ne utemeljitve. Stališče posamezne zveze ne bo objavljeno v članku, objavljen bo le skupni prerez glasov.

Hvala vnaprej, lep pozdrav!

Miha Šimnovec, novinar Dela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. V zvezi še nismo dokončno izoblikovali stališča, katerega kandidata bomo podprli. Razlogov je več. Smo relativno majhna zveza z lepimi,  vrhunskimi rezultati. Nimamo zaposlenih kadrov, večino sredstev, ki jih dobimo na razpisih, porabimo za delovanje reprezentance. Pri porabi smo racionalni in namenski, kar ugotavljajo tudi inšpekcijski pregledi, ki nadzirajo namensko porabo na razpisih pridobljenih sredstev. Zavedamo se, da smo si športi različni, tako po dejavnosti kot po množičnosti. Borilni športi imamo še to "nesrečo", da nas je kar precej in pogosto smo strpani v isto vrečo, čeprav so razlike - od tega ali spadamo med t.i. olimpijske športe, športe, ki jih MOK priznava ali pa »neolimpijske«, kamor sodimo tudi mi. Imeli smo in imamo svetovne prvake, evropske prvake, nosilce medalj iz svetovnih iger, naši predstavniki so na vidnih mestih evropske in mednarodne ju-jitsu zveze (predsednik JJZS je generalni sekretar evropske zveze JJEU, naš predstavnik je v evropski sodniški organizaciji, imamo nekaj vrhunskih mednarodnih sodnikov, organizirali smo evropska prvenstva in pokale, na skupščini v Parizu prejšnji vikend je poleg drugih odličnih uvrstitev Benjamin Lah osvojil bronasto medaljo, mednarodna zveza JJIF imenovala slovenskega predstavnika za predsednika komisije za etiko in fair play - ki je obenem tudi avtor ju-jitsu etičnega kodeksa JJIF...). Pri slednjem naj izpostavim, da je predsednik mednarodne zveze na generalni skupščini izpostavil, da to mesto pripada Sloveniji, ki je z dosedanjim delom pokazala visoko stopnjo etičnosti in fair playa. Takšna pohvala verjetno tudi nekaj pove o našem delovanju zadnjih 20 let.

Pri delu OKS-ZŠZ smo ves čas aktivni in se trudimo konstruktivno sodelovati, čeprav se v interesih velikih marsikdaj ne prepoznamo. V zadnjih letih smo večkrat deležni predlogov sprememb pravil financiranja in rangiranja športov, pri čemer smo včasih v dvomu ali gre za nepoznavajo ali dejansko željo tistim, ki že sedaj imajo malo, vzeti še to. Ne pristajamo na delitve in vrtičkanje v smislu, da bi morali podpirati le velike športe (z vsem iskrenim spoštovanjem do vseh športnic in športnikov ne glede na panogo), saj to praviloma pomeni, da bi vzeli še tisto malo, kar imamo in dali verjetno tistim, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov soočajo z velikimi finančnimi primanjkljaji. Z zadnjimi spremembami pravil za kategorizacije so nam npr. vzeli možnost (ali vsaj znatno omejili) pridobiti kategorizacije v tehnični disciplini, v kateri je bila Slovenija pojem vrhunskih rezultatov v svetovnem merilu. Tu in tam smo priča sprenevedanju, da so pravila kategorizacij pač le rangiranje športnikov glede na rezultate in nimajo povezave s financiranjem, kar je debela laž. Kategorizacije so ena ključnih vsebin pri razpisih.

Seveda smo kritični do odločitev in delovanja OKS-ZŠZ, ne pa kritizerski. Pri nekaterih odpravah na velika tekmovanja je bilo sodelovanje vzorno, nemalokrat bi si ga želeli več. To je morda tudi eden od razlogov, da smo medijsko odrinjeni na obrobje, čeprav imamo kaj pokazati. Posledično to vpliva na možnosti pridobivanje sponzorstev in donatorjev. Našim vrhunskim športnikom ne moremo ponuditi boljših pogojev dela in spodbud, lahko jim zagotovimo strokovne priprave in trenerje ter udeležbo na velikih tekmovanjih. Zveza krije vse ali pa del stroškov, odvisno tudi od njihovih rezultatov, brez sodelovanja klubov in včasih tudi tekmovalcev samih pač ne gre. Ostane nam le pozitivna naravnanost, spodbujanje, ohranjanje dobrih odnosov, druženje, sklepanje novih prijateljstev, drug pogled na svet z mednarodnimi izkušnjami... V šali včasih rečemo, da smo "mala zveza z velikim srcem". Velikokrat to zadošča, vedno nismo uspešni. Veseli smo, če nadaljujejo športno pot,  četudi drugje. Žalostni, če šport zapustijo zaradi odnosov do njihovega dela in rezultatov, ki jih kaže javnost. Potrditev trdega dela, izkazana pohvala, morda kakšna kratka vrstica v medijih in s tem nekaj zaslužene pozornost in priznanje so majhna (nematerialna) nagrada, ki jo pričakujejo in si jo želijo, a nemalokrat izostane.

Če povzamemo... Cenimo OKS-ZŠZ, saj ima olimpijsko gibanje spoštljivo tradicijo in izredno pozitiven pomen. Slovenski OKS-ZŠZ se lahko pohvali z velikim mednarodnim ugledom, ki so ga prinesli predvsem športniki s svojimi rezultati (in tudi aktivnostmi po športni karieri...). Škoda le, da se načel fair playa in etike ne držimo tudi v vsakdanjem življenju, ampak ju preveč apliciramo samo na šport. S tem pa smo vam vsaj deloma odgovorili, v katero smer gredo naša razmišljanja o tem, katerega kandidata bomo podprli.

Z lepimi pozdravi,

 

Robert Perc

Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije (JJZS)

Generalni sekretar Evropske ju-jitsu zveze (JJEU)